02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

02 01 06

Odchody zwierzęce

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 04

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych

02 04 80

Wysłodki

02 07 04

Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

Zadzwoń do nas!

Dowiedz się więcej na temat biogazowni Ruchocice

+48 734 825 977

ls@agenbiogaz.pl